Ważne informacje

Przedszkolny catering uwzględnia wszystkie diety oraz uczulenia na konkretne produkty warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie dyrekcji.

Do placówki można przynosić słodycze w ramach urodzin , ważnych uroczystości, bali- nie przynosimy słodyczy w dzień powszedni, chyba że zostało to wcześniej ustalone z nauczycielem prowadzącym.

Do przedszkola nie przynosimy żadnych lekarstw wyjątek kremy na słońce i mróz.

Wszystkie rzeczy z wyprawki muszą być podpisane obowiązkowo, w celu uniknięcia używania przez inne dzieci.

Dziecko może przynosić zabawki pod warunkiem dzielenia się z innymi dziećmi. Za zgubione zabawki personel placówki nie odpowiada.

Nie przyprowadzamy dzieci chorych. Jeżeli dziecko przyjdzie z objawami choroby jest odsyłane do domu.

Odwołujemy posiłki  dzień wcześniej do godziny 18 jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola oraz informujemy dzień wcześniej również do godziny 18 o powrocie, w celu zamówienia dziennej porcji żywieniowej. Za nie odwołane posiłki rodzic ponosi koszty w postaci stawki uwzględnionej w umowie za każdy dzień .

Na występy oraz bale organizowane przez placówkę rodzic zobowiązany jest przygotować strój we własnym zakresie.

Podczas sezonu wakacyjnego zajęcia dodatkowe ulegają zmianie.