Adaptacja

Pierwsze dwa dni maluszek odwiedza przedszkole około godziny 9.30 razem z jednym opiekunem. Wizyta trwa 2 godziny i jest to czas swobodnej zabawy dla dzieci.

Dziecko pierwszy raz odwiedzający przedszkole wchodzi do sali z opiekunem i wspólnie zapoznają się z salą i otoczeniem. Jest to czas dla dziecka , gdzie w towarzystwie znanej mu osoby może zapoznać się z Paniami , dziećmi oraz zabawkami.

Dzień trzeci to czas kiedy dziecko pozostaje samo w sali zabaw lub placówce, natomiast opiekun czeka w innym pomieszczeniu, bądź spaceruje w okół przedszkola. Wizyta ta trwa również dwie godziny. W tym czasie jeden z opiekunów czuwa nad bezpieczeństwem dziecka oraz obdarza go szczególną opieką w tych trudnych dniach.

W kolejne dni zwiększamy czas pobytu dziecka w placówce. W tym czasie staramy się wprowadzić dziecko w świat zajęć i wprowadzamy pierwsze posiłki.

Adaptacja to ważny i trudny okres dla dziecka i dla rodziców, dlatego prosimy pytać i rozmawiać z personelem o ważnych dla Państawa sprawach.

Chcemy aby dziecko w naszym przedszkolu czuło się bezpieczne i kochane. Początki jednak bywają trudne, zwłaszcza że jest to nowa sytuacja zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Adaptacja w dużej mierze zależy od  dziecka, jego wrażliwości, ale także od rodziców. Każdy maluszek jest inny dlatego adaptacja jest czasem elastycznym nie trwa jednak dłużej niż tydzień.