Dokumenty

Statut przedszkola

Regulamin

Wzór umowy

Wzór umowy wakacyjnej

Wzór umowy urodzinowej

Karta informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

Wypowiedzenie umowy